Convocatoria Asamblea General Ordinaria i Extraordinaria

.

Mitjançant la present se li comunica que el President, Sr. Rosendo Pons Conforto, a l’haver transcorreguts 4 anys de les anteriors eleccions i segons marca el “Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual és regulin la constitució i el funcionament dels clubs esportius en l’àmbit de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears”, convoca la celebració d’Assemblea General Extraordinària a fi de triar i nomenar a la nova Junta Directiva del C.C.E. Sant Lluís

Indicar-li que el sistema electoral serà de llistes tancades i totes aquelles persones que vulguin presentar la seva candidatura podran presentar la mateixa fins a les 72 hores anteriors al començament de l’assemblea.

Així mateix se li comunica que la Comissió Electoral triada està composta per Vanesa Florit Blanco, Miquel Àngel Fullana Seguí, Juan Pons Conforto els qui s’encarregaran d’impulsar, coordinar i dirigir totes les activitats relacionades amb la celebració de l’Assemblea, havent-se de lliurar les candidatures a aquesta Comissió.

Per tot això, mitjançant la present, es convoca a tots els socis a l’Assemblea General Extraordinària a celebrar en el camp municipal de Ses Canaletes, situat a Sant Lluís, C/Pedro Tuduri s/n, el pròxim dia 17 de juliol de 2020 a les 20.30 hores en primera convocatòria i a les 21.00 hores en segona, després de la celebració de l’Assemblea General Ordinària a la qual també ha estat convocat, l’ordre del dia de la qual serà el següent:

Proposta de la Comissió Electoral d’elecció de la Mesa Electoral

En el cas que es presentin diverses candidatures, els candidats intervindran per a exposar als socis el programa d’actuacions que pretenguin realitzar durant el seu mandat, sent moderada la seva intervenció per la Mesa Electoral.

Votació
Escrutini de les votacions, que serà realitzat per la Mesa Electoral
La Mesa Electoral anunciarà els resultats i procedirà a la proclamació de la candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots.

A causa de la importància del tema a tractar es prega la màxima assistència dels senyors/as socis/as, així com els recordem que per a poder exercir el seu vot serà imprescindible presentar acreditació de la seva qualitat de soci.

Signat El President

CCE Sant Lluis

Más noticias que te pueden interesar

Comenta esta noticia

Los comentarios están desactivados temporalmente. En breve estarán disponibles de nuevo.