La Federaciò donarà ordinadors als Clubs

La Federación dotará a los clubes de ordenadores
La Federación dotará a los clubes de ordenadores

La FFIB ha decidit que la temporada vinent tota les gestions de competicions, incluida la redacció de les actes arbitrals, se faci a través de la Intranet de l’entitat. Tots els clubs hauran de disposar de connexió i ordinador dins els vestidors arbitrals. Els que no en tenguin, rebran un aparell amb connexió de banda ampla, gràcies a un acord entre la FFIB i Movistar.

La FFIB ha enviat una circular a tots els clubs en la qual explica aquesta millora informàtica, que està en la línia de modernització que, des de fa anys, s’ha promogut des de la Junta Directiva.

Durant la temporada 2009-2010 els clubs han pogut fer diverses gestions federativas (tramitació de fitxes, altes i baixes, circulars, comunicacions entre clubs i federació, etc.) a través de la Intranet de la FFIB, sense haver-se de desplaçar a Palma. Ara se fa una passa endavant i s’exten la informatització al col·lectiu arbitral. Les actes se redactaran digitalment i els clubs podran disposar d’elles de forma immediata a través dels seus terminals.

Per això se facilitaran ordinadors als clubs que ho necessitin i se faran cursets informatius per explicar el funcionament dels programes.

Aquesta és la nota enviada per la FFIB:

A TOTS ELS CLUBS DE FUTBOL:

1 . A partir de la temporada 2010-2011, totes les gestions entre els clubs i la Federació se faran per Internet, a través del programa suministrat.

2 . Se demana a tots els clubs que tenguin un ordinador amb connexió a Internet dins el vestuari a disposició de l’àrbitre per a la redacció de les actes dels partits.

3 . Per als clubs que ho vulguin, la FFIB ofereix un ordinador portàtil de darrera generació amb connexió a Internet incorporada i amb els programes instal·lats.

Els ordinadors provenen d’un acord amba Movistar pel qual, per 15 € mensuals, se dona l’aparell, la connexió de banda ampla a Internet, una assegurança que cobreix avaries o pèrdues, i el manteniment. Aquesta oferta Movistar y la FFIB la fan extensiva als clubs, als àrbitres, als directius, i als col·laboradors de la FFIB.

Per més informació general o sol·licituts:  971 911114 (Secretari General)

Per més informació tècnica: 629 083 665  (Miquel Mateu)

A TODOS LOS CLUBES DE FÚTBOL:

1 . A partir de la temporada 2010-2011, todas las gestiones entre los clubes y la Federación se harán por Internet, a través del programa suministrado.

2 . Se pide a todos los clubes que tengan un ordenador con conexión a Internet dentro del vestuario a disposición del árbitro, para la redacción de las actas de los partidos.

3 . Para los clubes que lo deseen, la FFIB ofrece un ordenador portátil de última generación con conexión a Internet incorporada y con los programas instalados.

Los ordenadores provienen de un acuerdo con Movistar por el que, por 15 € mensuales, se da el aparato, la conexión de banda ancha a Internet, un seguro que cubre averías o pérdidas, y el mantenimiento. Esta oferta Movistar y la FFIB la hacen extensiva a los clubes, a los árbitros, a los directivos, y a los colaboradores de la FFIB.

Para más información general o solicitudes: 971 911114 (Secretario General)

Para más información técnica: 629 083 665 (Miquel Mateu)

Comenta esta noticia

Los comentarios están desactivados temporalmente. En breve estarán disponibles de nuevo.